Localisation

Lokalizacja

Lokalizacja jest czymś więcej niż tylko dostosowaniem wersji produktu do określonego kraju, wymaga też wyraźnej znajomości praw i praktyk lokalnych i krajowych. Działamy na całym świecie, z uwzględnieniem różnic kulturowych i regionalnych oraz praw narodowych i związków zawodowych z określonymi procedurami i wytycznymi dotyczącymi produkcji dubbingu.

To sprawia, że proces dubbingu jest bezpieczny i niezawodny dla naszych klientów, niezależnie od ich lokalizacji.