Visual services icon

Serwisy Wizualne


Lokalizacja lub specyficzne wersje regionalne odnoszą się do tworzenia i zarządzania wieloma wersjami produktu. Wszystkie versje określonej treści są dostosowywane do języków lokalnych i specyfikacji.

Proces lokalizowania często obejmuje poza tłumaczeniem dubbingu lokalizację elementów wizualnych, takich jak napisy, tablice reklamowe i banery.

Obsługujemy wszystkie typy mediów wizualnych i oferujemy wizualną lokalizację dla dowolnego języka lub regionu. Jesteśmy wysoce wyspecjalizowani w pracy z zaawansowanym VFX, takim jak śledzenie ruchu i kompozytowanie, w celu zapewnienia spójnego rozwiązania końcowego.

Nasi inżynierowie systemów AV korzystają z szeregu standardowych narzędzi produkcyjnych VFX w branży, aby przetworzyć swój materiał (w oparciu o źródła w poszczególnych źródłach).

Materiał źródłowy jest starannie analizowany w celu stworzenia wersji zlokalizowanej, lub w innej zmienionej wersji, nierozróżnialnej z oryginalnym materiałem. W trakcie tego procesu stosujemy systemowy system kontroli wersji, który umożliwia zarządzanie współdzieleniem danych, oraz wielom awersjami danego projektu.