Translation services icon

Tłumaczenia


Aby zapewnić właściwe tłumaczenie, pracujemy z zestawem kompleksowych parametrów translacji, takich jak:

  • Kluczowe wyrażenia, konwencja terminologiczna, terminologia specyficzna dla danego projektu i dziedzina sztuki.
  • Wierność, wierność i przejrzystość tłumaczenia w ogóle.
  • Regionalne normy i lokalizacje.
  • Formatowanie dokumentu.

Nasi tłumacze pracują zarówno nad kontekstem i znaczeniem, jednocześnie zachowując jak najwięcej struktury semantycznej z materiału źródłowego.

Szczegółowa struktura i charakterystyka składniowa tekstu źródłowego w danym języku są starannie dostosowane do wymagań składniowych języka docelowego. Podczas tłumaczenia projektu dubbingu, zarówno mówienia, dialogu, czy piosenki, uważamy, że czas i dokładność są niezbędne do uchwycenia niuansów materiału źródłowego, od narracji i treści, aż po synchronizacje I formę wymowy.

W ośrodku Audio Resort uważamy rolę tłumacza jako pośrednika między kulturami. Tłumaczenie to nie tylko zastąpienie słów między tekstem źródłowym a tekstem docelowym, ale także pośrednictwo pomysłów w granicach kulturowych i narodowych. Dlatego też staramy się sprawdzać warunki, terminy i pojęcia w konkretnych dziedzinach i dyscyplinach. W celu zapewnienia spójności między tłumaczeniami i projektami, w razie potrzeby pracujemy ze specyficznymi glosariuszami klienta oraz projektów w zależności od potrzeb.