Project management icon

Zarządzanie Projektem

Wszystkie projekty są obsługiwane zgodnie z zasadami zarządzania przepływem pracy w firmie Audio Resort.

Na początku produkcji przechodzimy przez rygorystyczną fazę planowania, aby zapewnić, że wszystkie wymagane elementy projektu zostały uwzględnione.

Wszystkie usługi i produkty dostarczane przez firmę Audio Resort podlegają ścisłej kontroli jakości i ocenie procesu. Jednocześnie jesteśmy elastyczni i przygotowani na zmiany i inne uwagi naszych klientów.

Każda produkcja jest przypisana do kierownika projektu w celu zapewnienia, że wszystkie etapy produkcji są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacją projektu. Kierownik projektu nadzoruje wszystkie etapy od castingu, rezerwacji studia i dostarczenia do outsourcingu i wprowadzania zmian jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Upewniamy się, że zarządzanie prawami autorskimi i inne aspekty prawne podmiotów, związków i klientów powiązanych z projektem są prawidłowo obsługiwane.

W procedurach zatwierdzania używamy specjalnie zaprojektowanego oprogramowania do obsługi castingu, zatwierdzania scenariuszy, kluczowych fraz, nazwisk, tytułów i nie tylko. Stwarza to wyjątkową okazję do współpracy z naszymi klientami.